Declaración de accesibilidade

O Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social comprometeuse a facer accesible o portal Plan Nacional sobre Drogas de conformidade co Real decreto 1112/2018 Abrirase nunha ventá nova. , do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web pnsd.sanidad.gob.es

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co Real decreto 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. Falta de conformidade co Real decreto 1112/2018:
  • No portal existen contidos en inglés cuxo idioma non se está a etiquetar correctamente.
  • Existen campos de formularios que solicitan información sobre o usuario e non se está a identificar o propósito da entrada.
  • Existen campos de formularios ou botóns onde o texto visible que actúa como a súa etiqueta non forma parte do seu nome accesible.
  • Podrían existir fallos puntuales de edición en alguna página web.
 2. Carga desproporcionada: Non aplica.
 3. O contido non se inclúe dentro do ámbito da lexislación aplicable: Poderían existir arquivos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade, aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 7 de novembro de 2018.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 04 de marzo de 2019.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real decreto 1112/2018 como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web

A través do correo electrónico accesibilidad@mscbs.es.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Subsecretaría do Departamento.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do Real decreto 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

O portal Plan Nacional sobre Drogas UNE-EN 301549 v1.1.2:2015 Arquivo pdf. Abrirase nunha ventá nova. considerando as excepcións do Real decreto 1112/2018.

A última revisión realizouse en maio de 2018.

O portal Plan Nacional sobre Drogas, pnsd.sanidad.gob.es, realizouse utilizando XHTML 1.0 para a marcaxe de contido e follas de estilo CSS 3 para o deseño visual, evitándose na medida do posible utilizar tecnoloxías propietarias que condicionen o uso de determinados aparatos ou navegadores. Estes estándares garanten o acceso á información a través de calquera dispositivo de navegación que soporte as recomendacións do W3C.

Os estilos utilizados construíronse seguindo as recomendacións do consorcio W3C, para a versión 3 de follas de estilo en fervenza, e foron validados mediante a ferramenta de validación do código CSS Abrirase nunha ventá nova. que proporciona o consorcio, sen detectarse ningún erro.

Por outra parte, validouse o HTML dende o que se utilizan os distintos CSS, para comprobar que a árbore de análise utilizada é correcta. A análise realizouse mediante a ferramenta de validación do código HTML Abrirase nunha ventá nova. que proporciona o consorcio, sendo o resultado desta análise positiva.

En caso de que o usuario acceda ao portal a través dun navegador que non soporte follas de estilo, o marcado estrutural permite a correcta visualización de todos os contidos. Se se selecciona a opción sen estilo, visualizaranse as páxinas sen ningún tipo de formato visual. O sitio web está deseñado para unha visualización adaptable, co que se pode ver de forma óptima nos dispositivos tablet e móbiles.

Portal de la Transparencia